Cần gấp phần mềm Sap 2000 để tính đồ án , ạ chị em ai có cho lên anh e dùng với? + hướng dẫn sử dụng nữa nhé